Monday, 27 January 2014


Y Grŵp Treftadaeth Adeiladau DigidolMae’n bleser mawr gennym groesawu Dr Douglas Cawthorne fel un o’r prif siaradwyr yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2014. Douglas yw cydlynydd y Grŵp Treftadaeth Adeiladau Digidol ym Mhrifysgol De Montfort, lle y mae wedi sefydlu cyfleusterau arbenigol ar gyfer argraffu modelau pensaernïol ac arteffactau archaeolegol mewn 3D, a laser-sganio a gwneud modelau realiti rhith o adeiladau, cerbydau ac adeiladweithiau hynafol ar gyfer cymwysiadau treftadaeth, wrth ddatblygu canolfan amlddisgyblaethol i ymchwilio i’r defnydd o dechnolegau digidol i ddeall a dehongli’r gorffennol. 
 
 
 
Bydd yn rhoi sylw arbennig yn ei gyflwyniad i Gymunedau Cysylltiedig, prosiect Treftadaeth Gymunedol a ariennir gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Nod y prosiect hwn yw cynorthwyo un ar ddeg o grwpiau treftadaeth gymunedol Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru a Lloegr i greu adluniadau digidol o’u hadeiladau hanesyddol. Wrth i’r prosiect ddirwyn i ben, bydd nifer o enghreifftiau gorffenedig yn cael eu dangos, ynghyd ag esboniad o’r broses gyd-gynhyrchu gyda grwpiau treftadaeth gymunedol, rhai o’r problemau sydd ynghlwm wrth wneud adluniadau dilys, pam y cafodd yr adluniadau eu cynhyrchu, a’r hyn y gobeithir y byddant yn ei gyflawni ar gyfer gwaith y grwpiau.

No comments:

Post a Comment