Tuesday, 28 January 2014


Delweddu storïau ar safle treftadaeth

Bydd Tom Duncan o Duncan McCauley yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2014 i egluro sut y gall cyfryngau digidol helpu lleoliadau treftadaeth ddiwylliannol i greu amgylcheddau adrodd storïau tra’n cynnal dilysrwydd y safle yr un pryd.
 
Bydd Tom yn siarad am y dasg o weithio gyda safle hanesyddol i ddarganfod sut y gall ei hanes gael ei gyflwyno i gynulleidfa gyfoes drwy gyfryngau digidol heb herio stori bensaernïol bresennol y lle. Bydd yn ystyried cyd-destun hanesyddol a damcaniaethol rhyngweithiadau digidol a gofodol a chanfyddiad yr ymwelydd o’r synthesis rhwng cyfryngau digidol a phriodweddau gofodol.


 
Rhodir sylw I nifer o brosiectau a gynhaliwyd gan gwmni Duncan McCauley er mwyn dangos y gwahanol ffyrdd y mae'r cyfryngau hyn wedi cael eu defnyddio ar safleoedd unigol. Mae'r rhain yn cynnwys Amgeuddfa Dinas Potsdam lle y mae adluniadau animeiddiedig o Hen Neuadd y Dref a phalas Barberini yn ffurfio rhan o osodwaith amlgyfrwng, ac Amgeuddfa Gwaith Brics Zehdenick, Brandenburg lle mae brics golau sy'n cael eu cario gan yr ymwelwyr yr ymateb I donnau uwchsain I ddangos gwahanol dymereddau yn y twnnel tanio. Ym Mhalas Hampton Court defnyddir gosodweithiau sain a fideo amlsianel yn Siambr Gwarchodlu'r Frenhines ac oriel y Frenhines I ailddehongli paentiadau nenfwd baroc ac ail-greu gwely teithol Sior II.
 
I weld y crynodeb llawn, ewch i dudalen y siaradwyr.

No comments:

Post a Comment