Tuesday, 28 January 2014Technolegau digidol ar gyfer rheoli safleoedd

Bydd John Edwards, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Eiddo mewn Gofal gyda Cadw, yn dod i gynhadledd Gorffennol Digidol 2014 i roi cyflwyniad ar sut y gall technoloeg helpu i asesu cyflwr a pherfformiad adeiladau a chyfannu a rheoli'r wybodaeth a'r data a gynhyrchir.

Bydd John yn siarad am ddefnydd a photensial y technolegau hyn ac yn tynnu sylw at yr hyn y gallent ei gyflawni. Rhoddir sylw yn arbennig i Fwythyn Treftadaeth, ty teras bach a godwyd ym 1854 ym mhentref Cwmdar yn ne Cymru ac a brynwyd gan Cadw yn 2012. Arbrawfyw hwn a fydd yn cynhyrchu gwybodaeth ddefnyddiol i'r sector cyfan am adeiladau traddodiadol yng Nghymru a thu hwnt.


Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM) sy'n mynd a'r penawdau yn y wasg adeiladu, ond mae hyn yn ymwneud ag adeiladu o'r newydd fel rheol. Mae prosiect Bwythyn treftadaeth Cadw yn canolbwyntio ar ddysgu, ac mae hyn yn cynnwys BIM. Mae'r adeilad wedi'r laser-sganio a chynhyrchwyd model 3D, ac o hyn bydd BIM, gan ddefnyddio Revit, yn cael ei ddatblygu, ar sail ystod o wybodaeth a setiau data.

No comments:

Post a Comment