Tuesday, 28 January 2014Cyhoeddi manylion yr anerchiad agoriadol...

Mae Gorffennol Digidol yn falch iawn o gyhoeddi y bydd cynhadledd 2014 yn cael ei hagor gan Dr Mike Hayworth, Cyfarwyddwr
Cyngor Archaeoleg Prydain.

Ar ôl bod yn gweithio i’r Cyngor mewn gwahanol swyddi ers 1990, mae Mike bellach yn gyfrifol am roi cyfeiriad strategol i’r sefydliad. Nod yr elusen yw annog cymaint o bobl â phosibl i ymddiddori yn archaeoleg ac amgylchedd adeiledig hanesyddol y DU ac yn y cyswllt hwn bydd yn defnyddio adnoddau ar-lein megis
BRITARCH, fforwm ar-lein sydd wedi denu mwy na 1,700 o aelodau ers ei sefydlu ym 1996, a’r e-gylchgrawn Internet Archaeology, ac mae Mike yn credu’n gryf mewn manteisio ar dechnolegau digidol i gynorthwyo’r sector treftadaeth.

No comments:

Post a Comment