Ein Noddwyr

Noddwyr Aur


Noddwyr Arian
Prosiect a ariannir ag arian o Ewrop yw Cysylltiadau Metel, a daw â phedair hen gymuned fwyngloddio yng Nghymru ac Iwerddon at ei gilydd. Menter ar y cyd yw’r prosiect a’i nod yw datblygu cynaladwyedd amgylcheddol ac economaidd, cynyddu lles a balchder bro’r gymuned a chynnig cyfleoedd heddiw ac yfory. Noddwyr Efydd

PECYNNAU NAWDD

Mae nifer o becynnau ar gael i gyd-fynd â’ch cyllideb, sy’n cynnig nifer o fuddion megis brandio logo, hysbysebu a’r gallu i arddangos prosiectau a chynhyrchion yn ystod y digwyddiad dau ddiwrnod.

I gael mwy o wybodaeth, neu atebion i unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Susan Fielding yn susan.fielding@rcahmw.gov.uk neu ar 01970 621219.

No comments:

Post a Comment