Rhaglen


Diwrnod 1: Dydd Mercher y 12fed o Chwefror
 
09.30  Cofrestru: Te a Choffi wrth gyrraedd
 
PRIF SESIWN 1 (Ystafell Wedgewood)
10.30  Croeso a Gwybodaeth
10.40 Anerchiad agoriadol: i’w gadarnhau
Cadeirydd: i’w gadarnhau
11.00 Jonathan Purday (Europeana)
11.30  Steve Burnham (Adobe)
12.00  Dr Douglas Cawthorne (Y Grŵp Treftadaeth Adeiladau Digidol, Prifysgol de Montfort)
12:30  Cwestiynau
 
12:45 CINIO (Bwyty’r Terrace a Bar Conwy)
 
13:45 SESIYNAU CYFOCHROG 1


Arolygu Technegol (Ystafell Wedgewood)
Cadeirydd: Dr Kate Roberts (Cadw)
13:45  Technolegau Digidol a rheoli safleoedd – John Edwards (Cadw)
14.05 Ymagweddau at ddogfennaeth ddigidol – John McCreadie (IIC Technologies)
14.25  Cymhwysiad arloesol ar gyfer rheoli’r Amgylchedd Hanesyddol yn Qatar – Richard Cuttler, Lucie Dingwall (Prifysgol Birmingham) a Tobias Tonner (coaptics Ltd)
14:45  Cyffwrdd â’r Neolithig – Jonathan Knox (Pixogram)

15:05  Cwestiynau a Thrafodaeth

 
Canlyniadau (Ystafell Menai)                 
Cadeirydd: Tom Pert (CBHC)
13:45  Rhith daith drwy Fwyngloddiau Plwm Helygain – Lorna Jenner (Ymgynghorydd Dehongli Annibynnol), Julian Baum a Claire Lewis (Take 27)
14.05 Delweddu storïau mewn safle treftadaeth – Tom Duncan (Duncan McCauley Gmbh & Co.)
14.25  Trin Gwrthrychau Rhith – Samantha Sportun (Amgueddfa Manceinion)
14:45  Y Prosiect DART – Dr Anthony Beck neu’r Athro Tony Cohn
15:05  Cwestiynau a Thrafodaeth
 
 
15:30 TE A CHOFFI (Bwyty’r Terrace a Bar Conwy)
 
SESIYNAU ANGHYNHADLEDD (sesiynau 15 munud y gall unrhyw gynadleddwr eu bwcio ar y diwrnod) (Ystafell Wedgewood/Ystafell Menai/Ystafell Isaiah)
16.00
16.15
16:30
16:45
17:00 Matthew Ephler (Kinograph) (ffrydio byw o Efrog Newydd) (Ystafell Wedgewood)
 
19:00 Cinio’r gynhadledd i’r rheiny sy’n talu i fynychu (Ystafell Wedgewood)


Diwrnod 2: Dydd Iau y 13eg o Chwefror
 
9.15 GWEITHDAI
Cronfa Dreftadaeth y Loteri – Stephen Barlow (CDL)
WordPress ar gyfer gwefannau – Nathan Jorgensen (Cynghrair Meddalwedd Cymru)
Platfformau symudol-seiliedig ar gyfer dehongli safleoedd – Matt Harris (Mobile Explorer)
Sganio laser, mapio symudol ac awyrennau di-beilot – Paul Burrows (Leica Geosystems)
Trin gwrthrychau rhith – Samantha Sportun (Amgueddfa Manceinion)
Ailgylchu ac ailddefnyddio: ffotogrametreg ar gyfer Delweddau Archifol – Ben Edwards (Prifysgol Manceinion)
Sganio Golau Strwythuredig a Strwythur o Fudiant – John McCreadie (IIC Technologies)
Cymorth Torfol ac Apps – Marion Page (Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed) a Tom Pert (CBHC)
 
10.45 TE A CHOFFI
 
11.15 SESIYNAU CYFOCHROG 2


Canlyniadau (Ystafell Wedgewood)
Cadeirydd: Scott Lloyd (CBHC)
11.15  Cyhoeddi rhyngweithiol – Saskia Nijs (Layar) (ffrydio byw o Amsterdam)
11.35 Archaeoleg Ryngrwyd: Rhai myfyrdodau ar orffennol digidol – Judith Winters (Internet Archaeology)
11.55  Ymagwedd ddiwylliannol at ddatblygu cynnwys             sy’n seiliedig ar leoliad – Adrian Hickey a Helen Jackson (Canolfan Ymchwil Cyfryngau, Prifysgol Ulster)
12:15  Teitl i’w gadarnhau – Dafydd James (Amgueddfa Cymru)
12.35 Cwestiynau a Thrafodaeth
 
 
Arolygu Technegol (Ystafell Menai)
Cadeirydd: i’w gadarnhau
11.15  Awyrennau di-beilot, Mapio Symudol a sganio laser: Datblygiadau arloesol gan Leica Geosystems – Paul Burrows (Leica Geosystems Ltd)
11.35  Teitl i’w gadarnhau – Jamie Quatermaine (Archaeoleg Rhydychen)
11.55  Ail-greu Treftadaeth Goll: Ffotogrametreg awtomataidd ar ddelweddau wedi’u harchifo – Andrew Wilson (Prifysgol Bangor)
12:15  Defnyddio Fflwroleuedd Pelydr X i daflu goleuni newydd ar gaerau o’r Oes Haearn yng nghanolbarth Cymru – Keith Haylock (Adran Daearyddiaeth a Gwyddor Daear, Prifysgol Aberystwyth) a Dr Toby Driver (CBHC)
12:35 Cwestiynau a Thrafodaeth
 
13.00 CINIO

14:00 PRIF SESIWN 2 (Ystafell Wedgewood)

Cadeirydd: i’w gadarnhau

14.00  Michael Doneus (Prifysgol Vienna)
14.30  Alex Hildred (Ymddiriedolaeth y Mary Rose)

15.00  Dr Sue Wolfe (Callen-lenz)

15:30  Cwestiynau

No comments:

Post a Comment