Monday, 27 January 2014


Myfyrdodau ar orffennol digidol...


Mae’r crynodebau wedi dechrau dod i law ar gyfer cynhadledd Gorffennol Digidol 2014, a’r cyntaf i gael sylw ar ein BlogSpot yw un Judith Winters. Judith yw golygydd Internet Archaeology, y prif e-gylchgrawn archaeoleg. Bu Internet Archaeology yn cyhoeddi ar y we ers 1996, gan ddarparu cynnwys academaidd a phrofi posibiliadau cyhoeddi electronig drwy gyfrwng fideo, awdio, setiau data chwiliadwy, delweddu, animeiddio a mapio rhyngweithiol. Mae Internet Archaeology yn cael ei westeia gan Brifysgol Efrog, a chaiff yr holl gynnwys ei archifo’n llawn gan y Gwasanaeth Data Archaeoleg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd Judith yn siarad am Internet Archaeology ac yn rhannu ei phrofiadau ers deunaw mlynedd. Bydd yn edrych ar yr e-gylchgrawn drwy lens digidol, gan fwrw golwg dros y mentrau, y digwyddiadau pwysig, ac uchafbwyntiau (ac isafbwyntiau) golygu, cyhoeddi a diogelu Internet Archaeology. Yn wyneb y newidiadau mewn cyhoeddi ysgolheigaidd, safonau a thechnoleg, y cynnydd mewn mynediad agored, a’r tueddiadau presennol tuag at rannu a chyfannu data, bydd Judith hefyd yn myfyrio ar ddyfodol cyhoeddi digidol ym maes archaeoleg.

No comments:

Post a Comment