Monday, 12 August 2013

Cyhoeddi Gorffennol Digidol 2014

Cynhadledd ddau ddiwrnod sy’n canolbwyntio ar dechnolegau digidol arloesol ar gyfer casglu, dehongli a lledaenu gwybodaeth am safleoedd ac arteffactau treftadaeth yw Gorffennol Digidol. 
Bellach yn ei chweched flwyddyn, bydd cynhadledd Gorffennol Digidol 2014 yn cael ei chynnal yn Llandudno, a bydd yn cynnig cyfuniad o bapurau, seminarau, a gweithdai ac arddangosiadau ymarferol a fydd yn edrych ar y technegau arolygu technegol a dehongli diweddaraf a’u cymwysiadau ym meysydd dehongli, addysgu a diogelu treftadaeth.

No comments:

Post a Comment